Medlemskontingent

Aktivt kontingent, Junior/ung ryttere under 25 år 150,- halvårligt
Aktivt kontingent, Senior rytter over 25 år 200,- halvårligt
Passivt kontingent (støttemedlemskab) 150,- årligt

 

Opstaldning

Boks hest                                                                  1650,- pr. måned
Boks pony 1480,- pr. måned
Tomgang boks, maj-september 800,- pr. måned
Tomgang boks, oktober-april 1200,- pr. måned
Fællesfold 0,- pr. måned
Enefold 300,- pr. måned
Enefold, deles 150,- pr. måned
Sommergræsfold (2023 pris) 250,- pr. måned
Sommergræsfold 2023, deles 125,- pr. måned

 

Wrap og strøelse (efter gældende dagspris)

Wrap                                                                           2,- pr. kg
Halm hesteboks 300,- pr. måned
Halm ponyboks 250,- pr. måned

 

Tilkøb

Grime af/på                                                                 50,- pr. måned
Klokker af/på (2 ben) 50,- pr. måned
Klokker af/på (4 ben) 100,- pr. måned
Gamacher af/på (2 ben) 100,- pr. måned
Gamacher af/på (4 ben) 200,- pr. måned
Hals af/på 50,- pr. måned
Dækkenskift 350,- pr. måned
Morgenfodring løsdrift 500,- pr. måned

 

Facilitetskort for udefrakommende medlemmer

Årskort 1500,- pr. år
Månedskort 250,- pr. måned
Dagskort 50,- pr. gang
Facilitetskortet følger rytteren